Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü
GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kuruldu. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Kaliteli insan yetiştirmenin ve iyi bir toplum olmanın temel şartı, iyi bir eğitimdir. Bu doğrultuda vakfın temel amacı; başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasında motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkânı vermektedir. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün üniversitelerimizde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

Küreselleşen dünyada yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, kurduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile de toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.

Vakıf; dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere duyarlı, evrensel ahlaki değerlere sahip ve bağlı, farklılıkları anlayan ve insan haklarına saygılı, eleştirel düşünebilen, sorunlara bilimsel zihniyetle yaklaşan, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.